Adam Kulisz na iTunes

BLUESTORAŁKI Kulisz Adam & Krzysztof Głuch

BOOGIEMAN Coolish Blues Session

100% Cotton Blues Kulisz Adam & Michał Kielak

100% Biedy K3 Kulisz Kielak Karkoszka

Poniedziałkowy blues singiel Kulisz Trio z płyty Historie bluesem pisane